Thông tin liên hệ
  • Kinh doanh: (08)36100311
  • Tư vấn: (08)39256014
  • Hotline: 094 749 1368
  • Email: admin@mtv.org.vn
Hỗ trợ trực tuyến
Phúc Nguyên
0123 236 7799
Thanh Phong
091 654 8877
Video
You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
Khách hàng tiêu biểu
Đối tác
Tin tức
Sự khác biệt giữa phần mềm quản lý bán hàng, phần mềm kế toán và ERP
Phần mềm quản lý bán hàng có phải là phần mềm ERP hay không? Phần mềm kế toán khác với phần mềm ERP như thế nào?. Sự khác biệt giữa phần mềm quản lý bán hàng hoặc phần mềm kế toán với phần mềm ERP là gì chắc hẳn còn nhiều người chưa phân biệt được? ERP sẽ giải quyết khó khăn nào trong công việc của tôi? Khi nào thì tôi sẽ thu được lợi từ ERP và bao nhiêu? ERP thích ứng với thương mại điện tử như thế nào? Tôi đã gặp nhiều lãnh đạo doanh nghiệp đang trong quá trình triển khai ERP nhưng họ vẫn chưa hình dung rõ sự khác biệt đáng kể giữa phần mềm ERP và các phần mềm khác
Qua tiếp xúc, tôi thấy bản thân họ cảm thấy hãnh diện và khoe với mọi người rằng công ty tôi đang áp dụng phần mềm ERP xịn của SAP, Oracle hay Dynamic và giá tính bằng tiền đô. Và đây chắc hẳn cũng là một trong những nguyên nhân mà hệ thống ERP ở công ty họ tuy đã triển khai nhiều năm nhưng đến bây giờ vẫn chưa chạy được. Nguyên nhân là do bản thân họ vẫn chưa hiểu được ERP là gì và không có các chiến lược triển khai phù hợp.

Để dễ hiểu, tôi chia hệ thống ERP thành 3 tầng như sau:
- Tầng 1: Là tầng quản lý các nghiệp vụ phát sinh hàng ngày của doanh nghiệp. Bao gồm tất cả các nghiệp vụ phát sinh như: lập PO, nhập kho, thanh toán tiền hàng, báo giá, xuất bán, lập hóa đơn, thu tiền bán hàng, chuyển khoản, theo dõi công nợ, nhập tài sản, khấu hao, chấm công, tính lương, phiếu thu, phiếu chi, ủy nhiệm chi, phiếu kế toán, chuyển kho, nhập thành phẩm, xuất tiêu hao, vận chuyển, phân công công việc trong dự án, tính toán định mức tiêu hao, cập nhật tiến độ sản xuất ...

- Tầng 2: Là tầng lập kế hoạch kinh doanh. Bao gồm các hoạt động như: Lập kế hoạch bán hàng, lập kế hoạch marketing, tính toán dòng tiền dự thu, lập kế hoạch mua hàng, lập kế hoạch nguyên liệu, lập kế hoạch sản xuất, lập định mức chi phí, tính toán các khoản dự chi, tính dòng tiền cash flow ... Trong đó mỗi kế hoạch sẽ có nhiều kịch bản và nhà quản lý sẽ chọn kịch bản tối ưu nhất đề áp dụng vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế tại doanh nghiệp.

- Tần 3: Là tầng đánh giá, so sánh và ra quyết định. Bao gồm các hoạt động so sánh, đánh giá giữa kế hoạch và tình hình thực tế. Phát hiện các chênh lệch và ra quyết định khắc phục kịp thời.

Ba tầng nêu trên chính là cơ sở cho thấy sự khác biệt giữa phần mềm ERP so với những phần mềm khác. 

Nếu doanh nghiệp mua phần mềm để quản lý các nghiệp vụ ở tầng 1 thì họ có thể mua một phần mềm kế toán hoặc một phần mềm quản lý bán hàng là đủ.

Nếu doanh nghiệp muốn thực hiện lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, tính toán được dòng tiền cash flow cho từng kế hoạch thì họ nên bắt đầu nghiên cứu và áp dụng phần mềm ERP.

Nếu doanh nghiệp muốn kiểm soát mọi hoạt động của mình bằng cách so sánh, đánh giá giữa kế hoạch lập chi tiết và thực tế diễn ra thông qua một số bộ chỉ tiêu đo lường (KPIs) thì rõ ràng là họ phải áp dụng phần mềm ERP rồi.

Như vậy, phần mềm ERP có đủ cả ba tầng gồm quản lý các nghiệp vụ hàng ngày (Business), lập kế hoạch (Planning) và đo lường các chỉ tiêu (KPIs). Còn các phần mềm kế toán hoặc phần mềm quản lý doanh nghiệp thông thường đa số chỉ đáp ứng được các yêu cầu ở tầng 1.

Như vậy, những phần mềm không hội tụ cả 3 tầng trên thì chưa được gọi là phần mềm ERP (phần mềm hoạch định nguồn lực doanh nghiệp) mà chỉ có thể gọi là phần mềm kế toán hoặc phần mềm quản lý doanh nghiệp.

Vậy một câu hỏi nữa là chúng ta nên áp dụng và triển khai ERP như thế nào? 

Theo kinh nghiệm của tôi qua nhiều dự án cho thấy: Chúng ta nên áp dụng và triển khai ERP sao cho đạt các mục tiêu trong tầng 1 trước, và đặc biệt tập trung vào triển khai trước các phân hệ như: mua hàng, bán hàng, tồn kho, nhân sự và kế toán tài chính. Sau khi các phân hệ này đã chạy ổn định thì mới triển khai tiếp các module như: Quản lý sản xuất, quản lý dự án, quản trị quan hệ khách hàng và quản lý vận chuyển ..

Giai đoạn tiếp theo trong quá trình triển khai ERP là thực hiện triển khai các module về lập kế hoạch và tính toán các chỉ số đánh giá KPIs giữa kế hoạch và thực tế. Lý do là chúng ta chỉ có thể triển khai các module trong phần này một cách chính xác và nhanh chóng khi chúng đã có các dữ liệu thực tế ở tầng 1 đang chạy ổn định trên hệ thống ERP hàng ngày.

Bài viết khác